งานฉีดพลาสติกทั่วไป

เราเป็นผู้ผลิตโมลด์ฉีด และรับฉีดพลาสติกทุกชนิด

คุณภาพงานดี ตรงต่อเวลา 

ผลงานของเราอาทิเช่น ฐานใส่พระอาคาลิค กรอบพระ

ด้ามพัด ไม้แขวนเสื้อ กล่องพลาสติก และอื่นๆตามแต่ท่านแนะนำมา 

 

ผลิตขั้นต่ำ ..................

รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์

รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์

รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์รับทำพระ,เหรียญรางวัล,แกะสลักเลเซอร์,แม่พิมพ์พระ,ออกแแบพระ,ออกแบบแม่พิมพ์,ปั๊มพระ,เพนท์พระ,ทำบล็อก,โมลด์เหล็ก,โมลด์ฉีด,งานฉีดพลาสติก,โมลด์

Visitors: 28,890